Thank you to the 2023 Reviewers of Journal of Global Operations and Strategic Sourcing

Journal of Global Operations and Strategic Sourcing

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2023 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-impact articles:

 • .K, JNANESWAR
 • A.K., Jeevanantham
 • Acharya, Anitha
 • Ali, Syed Mithun
 • Andersen, Poul
 • Anthony Jnr., Bokolo
 • Arpan, Kumar Kar
 • Babin, Ron
 • Banerjee, Pratyush
 • Ben, John
 • Bhaskaran, Kumar
 • BHATTACHARJEE, RUPAK
 • Bhattacharyya, Kuntal
 • Busi, Marco
 • Cassia, Fabio
 • Chakraborty, Debarun
 • Chaudhry, B.
 • Dalpati, Avadhesh
 • Desai, Tushar
 • Dhamija, Pavitra
 • Durant, Jerry
 • Dutta, Dhruv
 • Enam, Amia 
 • Ethirajan, Manavalan
 • Farooq, Rayees
 • Fogarty, David
 • Frankowska, Marzena 
 • Gama, Paulo
 • George, Sajeev Abraham
 • Geri, Nitza
 • Gewald, Heiko
 • Gupta, Manish
 • Gupta, Shivam
 • Hassan, Hasliza
 • Hilletofth, Per
 • Hossain, Md Afnan
 • Hudnurkar, Manoj
 • Hund, Axel
 • Ibrokhim, Shourikh
 • Jain, Tinu
 • Joshi, Kedar
 • Joshi, Kedar
 • Joshi, Prasad
 • Joshi, Sudhanshu
 • Juntunen, Jouni
 • K, Shivakumar
 • K.E.K, Vimal
 • Kakwezi, Patrick
 • Kaliyan, Dr. K. Mathiyazhagan
 • Kansara, Surendra
 • Kodwani, Devendra
 • Kondreddy, Nageswara Reddy
 • Kovács, Zoltán
 • kulkarni, Sourabh
 • Kumar, Ashwani
 • Kumar, Pravin
 • Kumar, Ravinder
 • Kumar, Shashank
 • Kumar, Sujeet
 • Kumar, Vijaya 
 • Kumar, Vimal
 • Lacity, Mary
 • Li, Yiwen
 • Mishra, Debasisha
 • Mishra, Geeta
 • Mishra, Ruchi
 • Mitra, Arijit
 • Muduli, Kamalakanta
 • Mukherjee, Arka
 • Mukherjee, Indrajit
 • Nadeem, Simon
 • Narkhede, Balkrishna
 • ngah, Abdul Hafaz
 • Nuriddinov, Sardor
 • Pandian, Sudhakara
 • Parhi, Shiba
 • Parhi, Shreyanshu 
 • Parida, Ratri 
 • Pitchaimani, Kalpana
 • Prakash, Surya
 • Pratap, Saurabh
 • Raghunathan, Rajesh 
 • Rahman, Muhammad
 • Raj, Aravind
 • Rajak, Sonu 
 • Rajapakshe, Tharanga
 • Rashid, Amber
 • Raut, Rakesh
 • Rogerson, Michael
 • Rup, Bikash Kumar
 • Sahu, Anoop
 • Sakthivel, Aravindraj
 • Sarkar, Sobhan
 • Sekar, Vinodh
 • Shah, Bhavin
 • Shamsuzzoha, AHM
 • Shardeo, Vipulesh 
 • Sharma, Abhinav Kumar
 • Sharma, Dipasha
 • Shi, Xinjie 
 • Shrivastava, Avinash
 • Shukla, Ganesh 
 • Singh, Rohit
 • Singh, Sube
 • Sinha, Paresha
 • Solakivi, Tomi
 • Somwanshi, Amit
 • Sonar, Harshad
 • Soni, Gunjan
 • Sreedharan, Raja
 • Srivastava, Gautam
 • Srivastava, skumar
 • T M , Rofin
 • T, Ramadas
 • Tambade, Hemant
 • Ulbrich, Frank
 • Upadhyay, Arvind 
 • Vijay, Kamala
 • Visich, John
 • Wankhede, Vishal
 • Yadav, Anuradha
 • Yadav, Gunjan
 • Yousef, Malik