Thank you to the 2021 Reviewers of Nankai Business Review International

Nankai Business Review International

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2021 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-quality articles:
 

 • Abou Zahr, Ahmad
 • Ahmed, Syed
 • Arefi, Amin
 • Bi, Xiaofang
 • Bu, Huimei
 • Cao, Huarui
 • Chen, Kejing
 • Chen, Xingwen
 • Chen, Yang
 • Chen, Yu
 • Demiray, Melek 
 • Din, Nizam
 • Ding, Li
 • Du, Yunzhou
 • Fateh, Adnan
 • Fu, Shixuan
 • Gong, Shiyang
 • Guo, Li
 • Han, Myat Su
 • He, Xiqiong
 • Hong, Jiangtao
 • Hu, Beiming
 • Hu, En-Hua
 • Hu, Haiju
 • Kaliani Sundram, Veera Pandiyan
 • Karimi, Mohammad
 • Li, Qian
 • Liang, Xin
 • Liao, Yi
 • Lin, Daomi
 • Lin, Zhiping
 • Liu, Bin
 • Liu, Jianmai
 • Liu, Xin
 • Lu, Xin(Nk)
 • Luo, Yanmei
 • Ma, Shuang
 • Mehmood, Waqas
 • Moin, Muhammad
 • Peng, Xianghui
 • Qiao, Lin
 • Qin, Min
 • Shen, Hongtao
 • Shen, Lu
 • Siderits, Mark
 • Su, Rina
 • Su, Tao
 • Sun, Hongyan
 • Sun, Ruiqi
 • Taivan, Ariuna
 • Tarigan, Josua
 • Wan, Liang
 • Wang, Chengyuan
 • Wang, Hongjian
 • Wang, Zheng
 • Wang, Zhining
 • Wang, Zongshui
 • Wu, Qiong
 • Xiu, Lin
 • Xu, Chen
 • Xu, Qian
 • Xue, Kelei
 • Yan, Xiaochang
 • Yang, Shuai
 • Zhai, Chunjuan 
 • Zhang, Aiqing
 • Zhang, Feng
 • Zhang, Jing
 • Zhang, Zongming
 • Zhao, Xiukun
 • Zhao, Yang
 • Zheng, Haichao
 • Zheng, Xiaoying (Sherry)
 • Zhong, Ma
 • Zhou, Changbao
 • Zhu, Hongquan
 • 谢, 在阳