Thank you to the 2022 Reviewers of Journal of Advances in Management Research

Journal of Advances in Management Research

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2022 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-impact articles:

Aboelazm, Karem
Agrawal, Rajat 
Anbanandam, Ramesh
B, Vipin
Baluja, Garima
Bhamoriya, Vaibhav 
Bhardwaj, Manaswita 
Bhattacharya, Utpal
Chanda, Sasanka Sekhar 
Chandra, Saurabh 
Dash, Ankita 
Dash, Sanket Sunand
Deb,  Madhurima
Dhurkari, Ram Kumar 
Dixit, Alok 
Dutta, Goutam 
Garg, S.K.
Gautam, Ayush
Ghosh, Piyali
Gopalaswamy, Arun Kumar
Gupta, Deepika 
Gupta, Devashish
Gupta, Himanshu  
Gupta, Sumeet 
Ic, Yusuf Tansel
Joyee De, Sourya 
K, Jnaneswar
K, Venkataraghavan 
K.R., Jayasimha 
Kakkar, Shiva 
Kapoor, Rohit
Kaur, Arshinder
Kaur, Harpreet 
Kaushiva, Pavni 
Kengatharan, Navaneethakrishnan
Khanna, Rupika
Kotwani, Amitabh
Krajcsák, Zoltán
Kumar, Harish 
Kumar, Om
Kumar, Surya Bhushan
Kumar, Sushant
Kumar, Veepan
Mahajan, Arvind
Maheshwari, Aditya 
Mishra, Ajay Kumar
Mohan, Usha
Mukhopadhyay, Susmita 
Mulchandani, Ketan
Murti, Ashutosh 
Nasa, Jayant
Ojha, Ravindra
ÖZHAN, Şeniz
P, S
Pandey, Ashish
Parida, Rashmi Ranjan
Pino, Raul
Rajchamaha, Kittichai
Rani, Neelam
Rastogi, Siddhartha K. 
Raychaudhuri, Avijit
Roy, Vivek 
Sett, Rahul
Sharma, Anil Kumar
Sharma, Priyanka 
Sharma, R. R. K. 
Shette, Rachappa
Siddh, Man
Singh, Samar 
Singh, Sarbjit 
Singh, Gubir
Singh, Rajesh
Singh, Rashmi
Soni, Gunjan
Srinivasan, S 
Srivastava, Abhishek
Srivastava, Ekta 
Swami, Sanjeev
Tiruwa, Anurag
Tiwari, Anurag 
Tripathy, Anshuman
Venkataramanaiah, S. 
Venkateswaran, Vijaya
Venugopal, Vidhula 
Yadav, Kartik 
Yadav, Rama Shankar