2023 literati award winners banner

Industrial Robot - Literati Award Winners 2023

Industrial Robot

We are to pleased to announce our 2023 Literati Award winners.

Outstanding Paper
DoraHand: a novel dexterous hand with tactile sensing finger module
Tao Wang, Zheng Xie, Yuan Li, Yan Zhang, Hao Zhang, Frank Kirchner

Outstanding Reviewers
Bin Fang
Genci Capi
Heping Chen