Thank you to the 2021 Reviewers

Asian Review of Accounting

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2021 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-quality articles:

Abdullatif, Modar
Adler, Ralph
Adrian, Christofer
Ahmed, Kamran
Alsaadi, Abdullah
Alsharari, Nizar
Alzeban, Abdulaziz
Anabila, Andrew
Assidi, Soufiene
Bay, Darlene
Benjamin, Samuel
Bhuiyan, Md. Borhan
Chen, Yangyang
Cheng, Xiaoyan
Cho, Eunho
Choi, Seung Uk
Chou, Shih-Chu
Chu, Xiaoyan
Curtis, Remington
Dai, Jun
Dai, Lili
Dalwai, Tamanna
Darmadi, Salim
Delaney, Deborah 
Demirkan, Sebahattin
Dey, Pappu Kumar
Dharmasiri , Prabashi
Dong, Lei
Donleavy, Gabriel
Duong, Hong Kim
Eller, Christopher
Embong, Zaini
Fan, Ying Han
Fang, Shunlan
Felix, Robert
Fu, Jiajia
Gao, Lei
Gao, Xiang
Green, Karen
Guan, Jenny
Guo, Feng
Guo, Jun
Guo, Xiaomei
Hall, Leah
Hao, Jong-Yu
He, Liyu
Hickman, Leila Emily
Hodgdon, Chris
Hsiao, Daniel
Hsu, Hsiao-Tang
Hua, Guiru
Huang, Huichi
Hutagaol, Yanthi
Hwang, Nen-Chen (Richard)
Jia, Hongmei
Jia, Jingyi
Jiang, Haiming
Jiang, Lingting
Jong, Ling
Kalelkar, Rachana
Kamal, Yousuf
Kathiriya, Ankitaben
Khan, Arifur
Khan, Sarfraz
Kwon, Chad
Lau, Chee Kwong
Le, Ben
Li, Jing
Li, Yelin
Li, Yutao
Lin, Chan-Jane
Lin, Hsiao-Lun
Lin, Jerry
Liu, Anthony
Liu, Caixing
Liu, Fang-Chun
Liu, Guoping
Liu, Ming
Liu, Zhefeng
Lu, Lucy
Lu, Yingfa
Luo, Le
Luo, Yongli
Masschelein, Stijn
Miihkinen, Antti
Mintchik, Natalia
Mohammed, Nor Farizal
Ngo, Thanh
Nguyen, Mai
Nulla, Yusuf
Olson, Adam
Ozlanski, Michael
Ramdhony, Dinesh
Rautiainen, Antti
Rodriquez, Lucia Lima
Ross, Jonathan
Routledge, James
Rundo, Janean
Safari, Maryam
Sami, Heibatollah
Sen, Pradyot
Shi, Linna
Smolarski, Jan
Song, Liang
Song, Qian
Song, Scarlett
Sun, Li
Tan, Liang
Tan, Yong
Tang, Fengchun
Tang, Qingliang
Thewissen, James
Tuo, Ling
Vega, Jose
Wang, Jeff
Wang, Tawei
Warne, Rick
Warsame, Hussein
Wu, Da
Wu, Kean
Xu, Chunhao
Xu, Hongkang
Xu, Qiao
Xu, Xiaolu
Yang, Daoguang
Yang, Ling
Yao, Li
Yebba, Alfred
Young, Randy
Zeng, Cheng
Zeng, Tao
Zhang, Gongfu
Zhang, Guohua
Zhang, Hongxian
Zhang, Jing
Zhao, Fang
Zhao, Lei
Zhao, Xinlei
Zhong, Ke
Zhou, Linying
Zhou, Mi
Zhou, Nan
Zhou, Yaou
Zhou, Yi