Thank you to the 2019 Reviewers of the International Journal of Comparative Education and Development

International Journal of Comparative Education and Development

Thank you to our 2019 peer reviewers

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2019 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made.  With their help, the journal has been able to publish such high-quality articles:

 Jae Hyung    Park
 David    Sorrell
 Tae-Hee    Choi
 Jing    Liu
 Florence    Navidad
 Lina    Dong
 Hugo    Horta 
 Zhou    Zhong
 Gazi    Alam
 Euan Douglas    Auld
 Anselmo    Bae
 Lincoln    Fok
 Peng    Liu
 Karen    Olave Encina
 Tamara    Savelyeva
 Sandra    Wu
 Halyna    Yaremko
 Bob    Adamson
 Jennifer     Charteris
 Gary    Cheng
 Kun     Dai
 Naruho    Ezaki
 Ian    Hardy
 Chan    Hum
 Nan    Jia
 Jisun    Jung
 Shahid    Karim
 Lijuan    Li
 Yu Chih    Li
 Yi    Lian
 Shui yun    Liu
 Will Yat Wai    Lo
 HO LUN    LUK
 Katherine    McLay
 Kelvin    McQueen
 Lan    Nguyen
 Changsong    Niu
 Takayo    Ogisu
 Reshma    Parveen
 Ronald    Pernia
 Adam    Poole
 I Made     Putrawan
 Jina    Ro
 Eisuke    Saito
 Youlu    Shen
 Simone    Smala
 Yanjie    Song
 Yanjie    Song
 Takako    Suzuki
 Yuki    Watabe
 Ping Ho    Wong
 hantian    wu
 Qian    Xu
 Akiyoshi    Yonezawa
 Wai Ho Kevin    Yung
 Hongxia    Zhang
 Jingshun    Zhang
 Wei    zhang
  Zhenzhou    Zhao