Product Information

  • Journals
  • Books
  • Case Studies
  • Regional information
Request a service from our experts.

หากคุณพบปัญหาการใช้งาน อาจจะเป็นเพราะคุณใช้ Internet Explorer 8.0 หรือเวอร์ชั่นเก่ากว่า. โปรดอัพเดทเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในความปลอดภัยและการใช้งานที่ดีกว่า

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. การแข่งขันนี้เฉพาะสถาบันในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ระยะเวลาร่วมตอบคำถาม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 (ขยายเวลาเปิดรับคำตอบถึง 13 กันยายน 2562)
  3. ตอบคำถามให้ครบ 5 ข้อและส่งคำตอบ
  4. ผู้ตอบคำถามถูกครบทุกข้อจึงจะได้รับรางวัลที่ 1,2,3
  5. ผู้ชนะจะได้รับอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทราบ.
  6. สามารถส่งคำตอบได้ 1 ครั้งเท่านั้นหากส่งคำตอบเกินกว่า 1 ครั้งระบบจะทำการตัดชื่อออกเหลือเพียง 1 ครั้ง

รางวัลที่ 1: Samsung Galaxy Tab X1
รางวัลที่ 2: Central Gift Card 1000THB X2
รางวัลที่ 3: Starbucks Gift Card 500THB X2


รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

วัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ (หนิง) (vpattarapokinset@emeraldgroup.com)